Što otkriva revolucionarna klinička studija o grijanom duhanu?

Što otkriva revolucionarna klinička studija o grijanom duhanu?

Prošlogodišnje istraživanje objavljeno u The Journal of Internal and Emergency Medicine dalo je prvi stvarni dokaz da pušači koji klasične cigarete zamijene isključivo BAT-ovim proizvodom za grijanje duhana mogu značajno smanjiti izloženost određenim štetnim tvarima i indikatorima potencijalne štetnosti za zdravlje.

Sudionici jednogodišnje studije bili su nasumično odabrani pušači sa sjedištem u Velikoj Britaniji u dobi od 23 do 55 godina, dobrog općeg zdravstvenog stanja, koji su ili prestali ili htjeli prestati pušiti. Pušači koji nisu namjeravali prestati bili su raspoređeni u grupe na način da su ili nastavili pušiti cigarete ili su prešli na upotrebu samo BAT-ovog proizvoda za grijanje duhana, dok su pušači koji su naznačili da žele prestati pušiti dobili zamjensku nikotinsku terapiju i pristup savjetniku za prestanak pušenja. Također je uključena skupina nepušača koja je djelovala kao kontrolna skupina i koja je nastavila ne koristiti nikakve duhanske ili nikotinske proizvode.

Kod osoba koje su koristile BAT-ov proizvod za grijanje duhana, za većinu biomarkera koji su mjereni u studiji, ustanovljena su smanjenja slična onima kao i kod osoba koje su potpuno prestale pušiti, što podupire BAT-ovu misiju da ostvari A Better Tomorrow™ smanjenjem utjecaja našeg poslovanja na zdravlje”