Obavijest o zaštiti privatnosti

Mi poštujemo Vašu privatnost. Brinemo se o zaštiti privatnosti posjetitelja naše web stranice. Molimo Vas da pažljivo pročitate dokument u kojem je naznačena naša 'Politika zaštite privatnosti' te u kojoj je navedeno na koji način obrađujemo Vaše osobne podatke, hoćemo li Vam dostavljati obavijesti o novostima ili koristiti Vaše osobne podatke u svrhe istraživanja, analitičke ili u statističke svrhe. Ova obavijest o zaštiti privatnosti odnosi se na osobne podatke posjetitelja ove stranice. Za potrebe primjene propisa o zaštiti privatnosti (uključujući, ali se ne ograničavajući na Opću uredbu o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), dalje u tekstu: GDPR), društvo odgovorno za Vaše osobne podatke je TDR d.o.o. sa sjedištem u Hrvatskoj, Rovinj, Obala V. Nazora 1, OIB: 37014645007 (dalje u tekstu "TDR" ili "mi").

 • Ovlašteni smo svakodobno izmijeniti odredbe ove Obavijesti o zaštiti privatnosti. Molimo Vas da posjetite ovu stranicu kako biste bili konstantno obaviješteni o bilo kojim promjenama, koje ćemo bez odgode ovdje objavljivati.
 • U slučaju da niste zadovoljni s bilo kojim dijelom naše Obavijesti o zaštiti privatnosti, dostupna su vam pravna sredstva na način predviđen u daljnjem tekstu.

Informacije koje prikupljamo o Vama

Ovisno o okolnostima te o primjenjivom lokalnom zakonodavstvu, možemo prikupljati pojedine ili sve informacije koje su navedene dalje u tekstu, i to:

 • Ime i prezime;
 • Kontakt podaci;
 • Država prebivališta;
 • bilo koje dodatne informacije koje s nama podijelite.

U sljedećem popisu sadržane su informacije o načinima na koje prikupljamo osobne podatke o Vama, a molimo Vas da vodite računa o tome da navedena lista nije konačna.

 • Neki od osobnih podataka koje prikupljamo omogućuju nam da ispunimo naše obveze prema Vama ili prema drugima. Primjerice, ako pristanete primati obavijesti e-mailom, za to nam je potrebna Vaša e-mail adresa te ime i prezime, a kako bismo mogli obraditi Vaš zahtjev. Drugi podaci mogu nam biti potrebni kako bismo osigurali da naš odnos teče bez poteškoća.
 • Ovisno o vrsti osobnih podataka koja se obrađuje, o odnosu i o okolnostima zbog kojih takve podatke obrađujemo, u slučaju da odbijete pružiti nam takve informacije moguće je da nećemo moći obraditi Vaš zahtjev.
 • Za detalje o pravnoj osnovi na kojoj je utemeljena obrada Vaših osobnih podatka, molimo Vas da pogledate poglavlje: „Pravne osnove za obradu Vaših osobnih podataka“.

Kako prikupljamo Vaše osobne podatke?

Prikupljamo Vaše podatke na tri temeljna načina:

 • Osobni podaci koje ste nam vi ustupili;
 • Osobni podaci koje smo zaprimili iz drugih izvora; i
 • Osobni podaci koje automatski prikupljamo.

Osobni podaci koje ste nam vi ustupili

Postoje brojni načini na koje možete dijeliti informacije s nama, a koji uključuju:

 • Način na koji se registrirate za korištenje naše stranice (primjerice za email obavijesti);
 • Situacije u kojima vi nas aktivno kontaktirate, i to telefonom, e-mailom ili putem društvenih mreža; i/ili
 • Situacije u kojima mi Vas kontaktiramo, i to putem telefona ili e-maila, u skladu s mjerodavnim propisima o zaštiti podataka i na način predviđen u našoj Politici zaštite privatnosti i Uvjetima korištenja.

Osobni podaci koje smo zaprimili iz drugih izvora

Možemo tražiti više informacija o Vama iz drugih izvora, uključujući i od trećih osoba.

Osobni podaci koje automatski prikupljamo

Možemo tražiti više informacija o Vama iz drugih izvora, uključujući i od trećih osoba.

Osobni podaci koje automatski prikupljamo

Kada pristupate našoj web stranici, mi prikupljamo tehničke informacije, uključujući i IP adresu (adresu internetskog protokola), koja se koristi za spajanje Vašeg računala s Internetom, podatke o pretraživaču i verziju, postavke vremenske zone, plug-in dodatak pretraživača te verzije, operativni sustav i korištenu platformu. Koristimo ove podatke u statističke svrhe te ne povezujemo te podatke s imenovanim i identificiranim osobama.

TDR d.o.o. neće namjerno prikupljati bilo koje podatke o posjetiteljima ove stranice koji su mlađi od 18 godina. U slučaju da TDR d.o.o. sazna da je dijete ustupilo bilo koje informacije, u slučaju da su takve informacije i pohranjene, takve će informacije bez odgode biti izbrisane.

Zašto prikupljamo Vaše osobne podatke?

Prikupljamo, obrađujemo i koristimo Vaše osobne podatke iz nekoliko razloga, uključujući:

 • kako bismo osigurali da možemo odgovoriti na Vaše upite te Vas kontaktirati na Vaš zahtjev,
 • radi pohrane Vaših podataka (te ažuriranja) u našoj bazi podataka, a kako bismo Vas mogli obavijestiti u slučaju obavijesti e-mailom ili vam odgovoriti na bilo koji upit;
 • u svrhu istraživanja za statističke potrebe;
 • radi vođenja naše stranice za potrebe internih operativnih aktivnosti, uključujući detektiranje kvara, analizu podataka, statističke svrhe i u svrhu istraživanja
 • radi osiguranja efikasnog funkcioniranja softvera i IT usluga koje Vam pružamo (uključujući krizne situacije te povrat podataka)
 • u bilo koje druge svrhe uz Vaš pristanak.

S kim dijelimo Vaše podatke?

Podijelit ćemo Vaše podatke prije svega kako bismo Vas upoznali s najnovijim i ažurnim podacima, sadržajem te događajima, i kako bismo bez odgode, na efikasan način odgovorili na Vaše upite. Osim ako drukčije ne zatražite, dopušteno nam je dijeliti Vaše podatke sa sljedećim grupama:

 • bilo kojim od društava iz BAT grupe, a gdje je to potrebno, u skladu s propisima o prijenosu podataka;
 • porezna i druga tijela, a kada smatramo da je zakonom ili drugim propisom propisano podijeliti ovakve podatke (primjerice na temelju zahtjeva poreznog tijela ili u vezi bilo kojeg spora ili očekivanog spora) ili u svrhu ugrožavanja osobne sigurnosti zaposlenika društva TDR d.o.o. i njegovih povezanih društava, trećih strana ili javnosti:
 • drugi pružatelji usluga koji postupaju u naše ime (uključujući vanjske savjetnike, savjetnike u vezi s poslovima ulaganja te profesionalne savjetnike poput odvjetnika, revizora, računovođa, pružatelja usluga tehničke podrške i IT savjetnika koji vrše testiranja i razvijaju sustave u našem sustavu tehničke podrške);
 • pružatelji usluga u IT-u gdje su sklopljeni odgovarajući ugovori (ili postoje slični zaštitni mehanizmi);
 • u slučaju da društvo u budućnosti bude preuzeto ili pripojenu drugom društvu, Vaši podaci mogu biti podijeljeni s novim vlasnicima društva (pri čemu ćete biti obaviješteni o tome); i
 • mogu nastati okolnosti kada, zbog strateških ili drugih poslovnih razloga, British American Tobacco, kao povezano društvo društva TDR d.o.o. odluči prodati, spojiti ili na drugi način reorganizirati poslovanje u nekim zemljama. Takva transakcija može uključivati i prijenos Vaših osobnih podataka potencijalnim ili stvarnim kupcima. U praksi će u takvim situacijama društvo British American Tobacco tražiti adekvatnu zaštitu tih osobnih podataka.

Ne dijelimo, ne ustupamo niti trgujemo Vašim osobnim podacima s trećim osobama u svrhe marketinga ili promocije.

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

Nećemo čuvati Vaše osobne podatke duže nego što je to potrebno za svrhe radi koje iste prikupljamo, osim ako je, prema našem shvaćanju, zakonom ili drugim propisom propisan rok čuvanja (primjerice, na temelju zahtjeva poreznog tijela ili u vezi s potencijalnim sporom).

Kada nam Vaši podaci više ne budu potrebni, osobne podatke o Vama ćemo izbrisati iz našeg sustava.

Kako čuvamo osobne podatke?

Brinemo o zaštiti Vaših podataka. Kako bismo zaštitili Vaše podatke implementiramo odgovarajuće mjere koje su namijenjene sprječavanju neovlaštenog pristupa i zlouporabe Vaših osobnih podataka.

Predano radimo kako bismo osigurali poduzimanje svih razumnih mjera za osiguravanje svih osobnih podataka koje imamo od zlouporaba, gubitka ili neovlaštenog pristupa. Ovo postižemo korištenjem i primjenom raznih tehničkih i organizacijskih mjera, uključujući i mjere enkripcije, kontrolu prava pristupa te kriznim planom za oporavak od katastrofe.

Nažalost, slanje bilo kojih informacija putem Interneta uvijek donosi određeni stupanj rizika. Bilo koje informacije koje šaljete putem Interneta šaljete na vlastiti rizik. Iako se trudimo poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka, ne možemo jamčiti sigurnosti podataka koje šaljete putem Interneta te ne jamčimo sigurnost bilo koje informacije, uključujući i osobne podatke koji su slani putem Interneta.

U slučaju da postoji sumnja na bilo koju zlouporabu ili gubitak ili neovlašteni pristup bilo kojim osobnim podacima molimo Vas da nas obavijestite o tome bez odgode. Molimo Vas da istaknete Vašu sumnju pisanim putem na adresu sjedišta društva TDR d.o.o., Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj kako bismo mogli dalje istražiti ovo pitanje te Vas povratno obavijestiti o ishodima istrage.

Vaša prava

Imate na raspolaganju različita prava u odnosu na podatke koje imamo o Vama, i to:

Pravo na prigovor

Ovim pravom jamči Vam se pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podatka, ako Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju jedne od sljedećih pravnih osnova:

 • zbog toga što je to u našem legitimnom interesu (za više podataka molimo pogledati poglavlje 'Pravni temelji za obradu Vaših podataka' dalje u tekstu);
 • u znanstvene, istraživačke ili statističke svrhe.

Pravo na povlačenje pristanka

U slučajevima u kojima ste dali privolu na obradu Vaših osobnih podataka za određene aktivnosti, možete povući Vašu privolu u bilo kojem trenutku, a mi ćemo prestati koristiti Vaše podatke u tu svrhu osim ako ne utvrdimo postojanje druge primjenjive pravne osnove za nastavak obrade Vaših osobnih podataka. U tom slučaju ćemo Vas obavijestiti o tome.

Pravo na pristup podacima

Možete nas zatražiti presliku informacija koje držimo o Vama u bilo kojem trenutku te na bilo koji način te nas zatražiti da izmijenimo, ažuriramo ili izbrišemo te podatke. Ako vam omogućimo pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo, za tu uslugu Vam nećemo naplatiti naknadu, osim ako to nije dopušteno zakonom. U slučaju da zahtijevate dodatne preslike ove informacije od nas, za to Vam možemo naplatiti razumnu administrativnu naknadu. U slučaju u kojem je to zakonom dopušteno, možemo odbiti Vaš zahtjev. U slučaju da odbijemo Vaš zahtjev, priopćit ćemo Vam razloge za takvo postupanje.

Pravo na zaborav

Imate pravo zatražiti da 'izbrišemo' Vaše osobne podatke u određenim okolnostima. Obično se ovo pravo ostvaruje u sljedećim slučajevima:

 • Podaci više nisu nužni;
 • Povukli ste Vašu privolu za korištenje osobnih podataka te ne postoji drugi razlog za daljnju obradu tih podataka;
 • Podaci su pribavljeni protuzakonito;
 • Potrebno je izbrisati podatke radi usklađivanja sa zakonskim obvezama; ili
 • Prigovarate obradi osobnih podataka a mi nismo u mogućnosti dokazati valjani pravni interes za nastavak obrade osobnih podataka.

Bili bismo ovlašteni odbiti Vaš zahtjev u ograničenom broju slučajeva te ćemo Vas u tim slučajevima uvijek obavijestiti o razlozima odbijanja.

U slučajevima u kojima postupamo po valjanom zahtjevu za brisanje podatka poduzet ćemo sve razumno moguće korake kako bismo izbrisali predmetne podatke.

Pravo na ograničenje obrade

Ovlašteni ste zatražiti da u određenim slučajevima ograničimo obradu Vaših osobnih podataka, primjerice, u slučaju da osporite točnost osobnih podataka koje imamo o Vama ili da prigovorite obradi Vaših osobnih podataka koju vršimo na temelju postojanja legitimnog interesa. U slučaju da smo podijelili Vaše osobne podatke s trećim osobama, obavijestit ćemo Vas o ograničenju obrade, osim ako to nije moguće ili zahtijeva nerazmjeran napor. Naravno, obavijestit ćemo Vas prije prestanka s primjenom ograničenja na obradu osobnih podataka.

Pravo na ispravak

Imate pravo zahtijevati ispravak bilo kojeg netočnog ili nepotpunog osobnog podatka koji imamo o Vama. U slučaju da smo takav podatak podijelili s trećim osobama, obavijestit ćemo ih o ispravku, osim ako to nije moguće ili bi zahtijevalo nerazmjeran napor. Možete zatražiti i detalje o trećoj osobi kojoj smo ustupili netočan ili nepotpun osobni podatak. Onda kada smatramo da nije razumno moguće postupiti po Vašem zahtjevu, objasnit ćemo Vam naše razloge za donošenje takve odluke.

Pravo na prijenos podataka

Ovlašteni ste zatražiti prijenos Vaših osobnih podataka kod jednog pružatelja usluga drugome. Praktično značenje ovog prava je mogućnost prenijeti podatke i informacije koje imamo o Vama trećoj osobi. Kako bi to bilo moguće, ustupit ćemo Vam podatke koje imamo o Vama u strojno čitljivom obliku koji Vam omogućuje prijenos podataka. Alternativno, možemo prenijeti podatke o Vama izravno drugom pružatelju usluga.

Pravo na zaštitu prava

Imate pravo podnijeti zahtjev za zaštitu prava lokalnom nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka. Agenciju za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati na sljedeće načine:

 • osobno
 • pisanim putem na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb
 • faksom na broj: 01/ 46-090-99
 • putem e-maila : azop@azop.hr

U slučaju da odlučite iskoristiti bilo koje od navedenih prava, ili povući privolu koju ste dali na obradu Vaših osobnih podataka (u onim slučajevima u kojima je privola ona pravna osnova za korištenje Vaših podataka), molimo Vas da nas kontaktirate pisanim putem na adresu sjedišta društva TDR d.o.o., Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj. Molimo Vas da primite na znanje da je moguće da ćemo sačuvati zapis o našoj komunikaciji, za slučaj potrebe naknadno rješavanja bilo kojih problema.

Tko je odgovoran za obradu osobnih podataka?

Društvo TDR d.o.o. odgovorno je za obradu Vaših osobnih podataka.

U slučaju da imate bilo kakve komentare ili prijedloge koje se odnose na ovu obavijest o zaštiti privatnosti molimo Vas da nas kontaktirate na adresu sjedišta društva TDR d.o.o., Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj. Pitanje privatnosti nam je važno te ćemo Vam na sve Vaše upite odgovoriti bez odgode.

Kako čuvamo Vaše podatke i na koji način ih prenosimo izvan EU?

Vaši osobni podaci mogu biti preneseni izvan Europskog gospodarskog prostora sljedećim vrstama pravnih osoba, a na način predviđen u 'S kime dijelimo Vaše podatke?'

Želimo biti sigurni da se osobni podaci čuvaju i prenose na način koji je siguran. Stoga ćemo prenositi Vaše podatke izvan Europskog gospodarskog prostora (tj. Države Članice Europske unije, uz Norvešku, Island i Lihtenštajn) u onim slučajevima kada je to u skladu s propisima o zaštiti podataka i kada način prijenosa osobnih podataka pruža odgovarajuće zaštitne mehanizme u odnosu na Vaše podatke, primjerice:

 • na temelju ugovora o prijenosu podataka sklopljenog između povezanih društava društva TDR (društva British American Tobacco grupe), a koji sadrži standardne model klauzule koje je prihvatila Europska komisija za prijenose osobnih podataka koje vrše voditelji obrade u EGP-u te voditelji i izvršitelji obrade u nadležnostima koje nemaju adekvatnu razinu zaštite privatnosti; ili
 • na temelju ugovora o prijenosu podataka s trećom osobom, uz uključivanje standardnih ugovornih klauzula koje je prihvatila Europska komisija za prijenose osobnih podataka koje vrše voditelji obrade u EGP-u te voditelji i izvršitelji obrade u nadležnostima koje nemaju adekvatnu razinu zaštite privatnosti; ili
 • prijenosom podataka u državu za koju postoji odluka Europske komisije o utvrđenoj adekvatnosti stupnja zakonodavne zaštite privatnosti u toj državi; ili
 • gdje je to potrebno za sklapanje ili izvršenje ugovora u kojem smo mi stranka, s trećom osobom, a prijenos podataka je u Vašem interesu, u svrhu izvršenja tog ugovora (primjerice, ako trebamo prenijeti Vaše podatke osobi koja je odgovorna za beneficije i olakšice, a nalazi se izvan EGP-a); ili
 • ako ste pristali na prijenos osobnih podataka.

U slučajevima u kojima prenosimo Vaše osobne podatke izvan EGP-a te gdje država ili područje nema na snazi takav zakonodavni okvir koji pruža adekvatnu razinu zaštite privatnosti, potrebno je poduzeti sve razumne korake kako bi se osiguralo da se s osobnim podacima postupa na siguran način i u skladu s odredbama sadržanima u ovoj Obavijesti o zaštiti podataka.

Pravni temelji za obradu Vaših podataka

Postoji nekoliko načina na kojima nam je pravno dopuštena obrada Vaših osobnih podataka, a koji su navedeni dalje u tekstu.

Kada je korištenje podataka u našem legitimnom interesu

Dopušteno nam je korištenje Vaših osobnih podataka ako nam je to interesu, a ti interesi nisu u proturječju s bilo kojim uskraćivanjem Vaših prava i sloboda.

Smatramo da je obrada Vaših osobnih podataka u našem legitimnom interesu u određenim slučajevima, koji uključuju, ali se ne ograničavaju na sljedeće:

 • radi boljeg razumijevanja korisnika naših stranica, a kako bismo im pružili relevantnije informacije i kvalitetniju uslugu;
 • kako bismo osigurali neometan rad naše stranice;
 • kako bismo čuvali naš sustav sigurnim i spriječili neovlašteni pristup i napade.

Ne smatramo da bi bilo koje aktivnosti navedene u ovoj Obavijesti o zaštiti privatnosti ugrozile Vaša prava ili slobode. Međutim, imate pravo prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka na ovoj pravnoj osnovi. Načini na koji možete iznijeti Vaše prigovore navedeni su u poglavlju 'Vaša prava' ranije u tekstu.

Kada ste nam dali privolu na korištenje Vaših osobnih podataka

Dopušteno nam je koristiti Vaše osobne podatke u onim slučajevima kada ste Vi na to izričito pristali. Kako bi Vaš pristanak bio valjan, potrebno je ispuniti sljedeće pretpostavke:

 • privola mora biti slobodno dana, bez bilo kakve vrste pritiska;
 • mora Vam biti poznato za što dajete privolu – stoga je naš zadatak osigurati da imate dovoljno informacija;
 • Privolu dajete samo za jednu aktivnost – izbjegavamo grupiranje privola – kako bismo osigurali da znate točno na što pristajete; i
 • morate izvršiti aktivnu i afirmativnu radnju da biste dali privolu – vjerojatno ćemo tražiti da označite kućicu kojom dajete pristanak, tako da ovaj zahtjev bude ispunjen na jasan i nedvosmislen način.

U trenutku kada se registrirate za korištenje web stranice od Vas tražimo pojedinačnu i posebnu privolu kako biste nam dopustili korištenje Vaših osobnih podataka na određeni način. U slučaju da nam za bilo što bude potrebna Vaša privola u budućnosti, dostavit ćemo Vam informacije koje će biti dostatne kako biste mogli odlučiti o davanju privole.

Imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku. U ranijem dijelu teksta, u poglavlju 'Vaša prava' je detaljno navedeno kako to pravo možete ostvariti.

Kada je korištenje Vaših osobnih podataka nužno za ispunjenje obveza u ugovoru u kojem ste Vi stranka

Smijemo koristiti Vaše osobne podatke onda kada je to potrebno za ispunjenje ugovora koji smo sklopili s Vama. Primjerice, kako bismo Vam dostavljali obavijesti e-mailom koje ste zatražili, potrebna nam je Vaša e-mail adresa.

Kada je obrada osobnih podataka potreba za ispunjenje naših zakonskih obveza

Osim obveza koje imamo prema Vama na temelju nekog ugovora, postoje i druge zakonske obveze u skladu s kojima smo dužni postupati, primjerice kako bismo osigurali da su svi korisnici naše stranice stariji od 18 godina. Ovlašteni smo koristiti Vaše osobne podatke u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obveza. od 18 godina. Ovlašteni smo koristiti Vaše osobne podatke u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obveza.

POLITIKA O KOLAČIĆIMA (COOKIES)

Ove mrežne stranice imaju kolačiće kako bismo vas mogli razlikovati od drugih korisnika. Kolačići su male količine informacija koje naš web poslužitelj postavlja na web preglednik Vašeg računala ili mobitela i koje se spremaju na hard drive Vašeg uređaja. Bilo koje upućivanje na ili spominjanje kolačića u ovoj Obavijesti uključuje i druge vrste automatiziranog pristupanja ili pohrane informacija na Vašem uređaju.

Što su kolačići

Kolačići su male količine informacija koje naš web poslužitelj postavlja na web preglednik Vašeg računala ili mobitela i koje se spremaju na hard drive Vašeg uređaja. Bilo koje upućivanje na ili spominjanje kolačića u ovoj Obavijesti uključuje i druge vrste automatiziranog pristupanja ili pohrane informacija na Vašem uređaju.

Ti kolačići nam pomažu da Vam pružimo ugodno iskustvo pretraživanja naših mrežnih stranica i ujedno nam omogućuju da ju poboljšamo.

Kolačić je malena datoteka koja se sastoji od slova i brojeva koju pohranjujemo na Vašem pregledniku ili tvrdom disku Vašega računala. Kolačići sadržavaju podatke koji se prenose na tvrdi disk Vašeg računala odnosno uređaja.

Kako bi stranica brzo, sigurno i pravilno funkcionirala, ona prikuplja obavezne kolačiće koji ne mogu biti isključeni. Obično se postavljaju kao reakcija na Vaše radnje kao što su: postavke privatnosti, prijava, popunjavanje obrazaca. Kada ste pristupili ovoj Web stranici dobili ste poruku kojom ste obaviješteni o korištenju kolačića na ovoj stranici. Kako bismo Vam dostavili tu poruku morali smo koristiti kolačiće. U slučaju da odlučite koristiti ovu stranicu i pristanete koristiti kolačiće, daljnji kolačići će se pohranjivati na Vaš uređaj, na dolje opisani način.

Možemo koristiti kolačiće postavljene putem vašeg web preglednika u sljedeće svrhe:

Nužni kolačići. Ovi su kolačići nužni za funkcioniranje naše Web stranice i ne mogu se isključiti u našim sustavima. Oni uključuju, na primjer, kolačić koji je postavljen iz sigurnosnih razloga ili za pamćenje vaših postavki pristanka na kolačiće. Obično se postavljaju samo kao odgovor na vaše radnje koje predstavljaju zahtjev za uslugama, kao što je postavljanje Vaših postavki privatnosti. Možete postaviti svoj preglednik da blokira ili vas upozori na ove kolačiće, ali neki dijelovi naše Web stranice tada će prestati raditi.

Funkcionalni kolačići. Ovi kolačići omogućuju našoj Web stranici da pruži poboljšanu funkcionalnost i personalizirane značajke. Možemo ih postaviti mi ili dobavljači treće strane čije smo usluge dodali na naše stranice. Ako ne dopustite ove kolačiće, neke ili sve ove usluge možda neće ispravno funkcionirati.

Analitički kolačići. Ovi kolačići omogućuju nam brojanje posjeta i izvora prometa kako bismo mogli mjeriti i poboljšati izvedbu naše Web stranice. Pomažu nam da znamo koje su stranice najpopularnije, a koje najmanje popularne i vidimo kako se posjetitelji kreću našom Web stranicom. Sve informacije koje prikupljaju ovi kolačići skupno se agregiraju nakon prikupljanja.

Navedeni podaci pohranjuju se u pseudoanonimiziranom obliku. Ako ne dopustite ove kolačiće, nećemo moći mjeriti promet na našoj Web stranici niti pratiti njegovu izvedbu.

Kolačići za praćanje i/ili oglašavanje. Ove kolačiće mogu postaviti naši partneri za oglašavanje putem naše Web stranice. Ti ih partneri mogu koristiti za izradu profila vaših interesa i prikazivanje relevantnih oglasa na drugim web stranicama. Ne pohranjuju izravno osobne podatke o vama, već se temelje na jedinstvenoj identifikaciji vašeg preglednika i internetskog uređaja.

Ako ne dopustite ove kolačiće, primat ćete manje relevantne reklame.

U ostalim slučajevima ne koristimo kolačiće na ovoj stranici. Međutim, u slučaju da na našim stranicama postoji sadržaj koji pružaju drugi pružatelji usluga, ti drugi pružatelji usluga mogu postaviti kolačiće na Vašem računalu ili mobilnom uređaju, u skladu s njihovom politikom zaštite privatnosti.

Pristanak na korištenje kolačića

Određeni kolačići koje koristimo su strogo neophodni za rad naše Web stranice. Na primjer, kada prvi put posjetite našu Web-stranicu, predstavljamo vam obavijest o kolačićima i alat koji traži vaš pristanak za neobavezne kolačiće. Moramo koristiti kolačić kako bismo zapamtili Vaše postavke kolačića kako bismo bili u skladu sa zakonom.

Kada prvi put posjetite našu Web stranicu, automatski postavljamo bitne kolačiće na vaš uređaj koji su nužno potrebni za rad naše Web stranice. U odnosu na sve druge vrste kolačića koje želimo koristiti, bit ćete pozvani da pristanete na našu upotrebu pomoću našeg alata za kolačiće. Ako ne date svoj pristanak korištenjem Alata za kolačiće, nećemo postaviti ove kolačiće na vaš uređaj.

Ako ne date svoj pristanak, naša Web stranica će i dalje raditi, ali neke od poboljšanih i personaliziranih značajki možda neće.

Ako date svoj pristanak u pogledu kolačića, također ćete dati svoj pristanak nama i relevantnim trećim stranama koje koriste te kolačiće za korištenje Vaših osobnih podataka na načine navedene u ovoj Obavijesti. Relevantne kolačiće ćemo postaviti ili pročitati samo za razdoblja navedena u u nastavku. Svoj pristanak možete povući u bilo kojem trenutku korištenjem Alata za kolačiće za isključivanje/isključivanje relevantnih kolačića (Postavke kolačića). Datoteke kolačića mogu ostati na Vašem uređaju nakon što ste odustali od njihove upotrebe. Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više se možete informirati na sljedećem linku.

Ako povučete svoj pristanak za korištenje neobaveznih kolačića, pristanak koji ste nam dali za korištenje bilo kojih osobnih podataka koje prikupimo pomoću tih kolačića također će biti povučen.

Informacije o trajanju pohrane kolačića

Vrijeme pohrane i čuvanja kolačića je ograničeno, i to kako slijedi:

 • nužni kolačići
Naziv kolačića Vrsta kolačića Svrha Vrijeme pohrane
recently_viewed_product_previous kolačić prve strane Pohranjuje ID-ove prethodno pregledanih proizvoda za jednostavnu navigaciju 1 dan od postavljanja / ažuriranja
recently_compared_product_previous kolačić prve strane Pohranjuje ID-ove prethodno pregledanih proizvoda za jednostavnu navigaciju 1 sat od postavljanja / ažuriranja
PHPSESSID kolačić prve strane Identifikator opće namjene koji se koristi za održavanje varijabli korisničke sesije 1 sat od postavljanja / ažuriranja
mage-cache-sessid kolačić prve strane Koristi se za čišćenje lokalne predmemorije 1 sat od postavljanja / ažuriranja
mage-messages kolačić prve strane Prati poruke o pogreškama i druge obavijesti koje se prikazuju korisniku 1 sat od postavljanja / ažuriranja
recently_viewed_product kolačić prve strane Pohranjuje ID-ove nedavno pregledanih proizvoda za jednostavnu navigaciju 1 sat od postavljanja / ažuriranja
product_data_storage kolačić prve strane Pohranjuje konfiguraciju za podatke o proizvodu koji se odnose na nedavno pregledane/uspoređene proizvode 1 sat od postavljanja / ažuriranja
recently_compared_product kolačić prve strane Pohranjuje ID-ove nedavno uspoređenih proizvoda za jednostavnu navigaciju 1 sat od postavljanja / ažuriranja
mage-cache-storage kolačić prve strane Koristi se za olakšavanje predmemoriranja sadržaja u pregledniku kako bi se stranice brže učitavale 1 sat od postavljanja / ažuriranja
form_key kolačić prve strane Koristi se za olakšavanje predmemoriranja sadržaja u pregledniku kako bi se stranice brže učitavale 1 dan od postavljanja / ažuriranja
mage-cache-storage-section-invalidation kolačić prve strane Koristi se za olakšavanje predmemoriranja sadržaja u pregledniku kako bi se stranice brže učitavale 1 sat od postavljanja / ažuriranja
user_allowed_save_cookie kolačić prve strane Pohranjuje korisničke postavke kolačića 1 godina od postavljanja / ažuriranja

 • Analitički kolačići
Naziv kolačića Vrsta kolačića Svrha Vrijeme pohrane
_ga_* kolačić prve strane (Google Analytics) Koristi se za održavanje stanja sesije 1 godine 1 mjesec godine od postavljanja / ažuriranja
_gid kolačić prve strane (Google Analytics) Generira statističke podatke o korištenju Web stranice 24 sata od postavljanja / ažuriranja
_ga kolačić prve strane (Google Analytics) Koristi se za razlikovanje korisnika 1 godine 1 mjesec godine od postavljanja / ažuriranja

Za ostvarenje svojih prava vezana uz Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR), obratite se na mail info@glo.hr.