HYPER+ UNIQ

90-95% MANJE TOKSINA*

*Usporedba dima iz 3R4F referentne cigarete (sa približno 9 mg katrana) i pare koja nastaje korištenjem glo™, mjerenjem 9 štetnih komponenti za koje je Svjetska zdravstvena organizacija preporučila da bi trebalo smanjiti u cigaretnom dimu. Ove karakteristike ne znače nužno da je ovaj proizvod manje štetan od ostalih duhanskih proizvoda.

HYPER+ UNIQ

glo™ HYPER+ UNIQ

DVA NAČINA RADA

DVA NAČINA RADA

Standard & BOOST

Standard – aktivira se tako da zadržite gumb za paljenje 3 sekunde i nakon vibracije otpustite gumb. Sesija u ovom modelu rada traje 4 minute uz balansiran okus duhana.

Boost – aktivira se tako da zadržite gumb za paljenje 5 sekundi i nakon druge vibracije otpustite gumb. Sesija u ovom modelu rada traje 3 minute uz intenzivniji okus duhana.

RECIKLIRANJE
glo™ UREĐAJA

Ukoliko imate neispravan uređaj kupljen putem naših glo experata, prvi korak u zamjeni jest kontaktiranje glo experta I dogovoranje sastanka. Glo experti će po zamjeni uređaja za ispravni, zbrinuti neispravan uređaj na adekvatan način. Ukoliko želite samostalno reciklirati neispravan, ali i ispravan uređaj, to možete napraviti odlaganjem u reciklažne kante.